Phần mềm Quản lý dự án thi công Xây dựng chuyên sâu

Giải pháp quản lý dự án trực tuyến, dành riêng cho nhà thầu Xây dựng. Kết nối mọi hoạt động quản lý dự án trên công trường, bao gồm: báo cáo khối lượng, tiến độ thi công, vật tư, nhân sự, phê duyệt ngân sách, thầu phụ, v.v... giúp giảm rủi ro thi công chậm tiến độ & tăng khả năng báo cáo tức thời.

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý thi công dự án xây dựng

Quản lý kế hoạch thi công theo mô hình WBS

Kiểm soát tiến độ công trình và nguồn lực thi công

Báo cáo nhật ký thi công và nguồn lực sử dụng cho thi công

Kiểm soát vật tư, thiết bị, nhân lực theo định mức

Chấm công công nhân trực tuyến trên di động

Quản lý cung ứng, xuất nhập vật tư từ công trường

Quản lý thầu phụ, tiến độ - nghiệm thu với thầu phụ

Cảnh báo chậm tiến độ và các vấn đề trong thi công

Quản lý hợp đồng, thanh quyết toán, giải ngân

Tích hợp phê duyệt đề xuất điện tử theo quy trình

Theo dõi ngân sách, duyệt ngân sách, tập hợp chi phí công trình

Drive riêng để quản lý tài liệu, hồ sơ dự án xây dựng

Kiểm soát kế hoạch thi công. Giữ mọi hạng mục trong tiến độ

Một phần mềm toàn diện giúp BLĐ, BQL kiểm soát được mọi vấn đề thi công ở công trường

Quản lý kế hoạch thi công chi tiết & real-time

Quản lý khối lượng thi công, tiến độ & báo cáo

Kiểm soát chi phí dự án, đề xuất & thanh toán

Quản lý vật tư, quá trình cung ứng & định mức

App mobile báo cáo thi công hàng ngày

Thúc đẩy sự tin tưởng và cộng tác giữa các nhóm

Tạo ra môi trường quản lý dự án chuyên nghiệp cho các công ty Xây dựng. Nơi các thành viên tham gia có thể thoải mái cập nhật - chia sẻ dữ liệu - báo cáo thông tin mọi lúc mọi nơi, hạn chế sai sót số liệu tối đa!

Ban giám đốc

Giảm chi phí và cải thiện tính minh bạch trong điều hành, kiểm soát mọi hoạt động diễn ra tại công trường realtime.

Kỹ sư công trình

Đơn giản hóa việc báo cáo hạng mục thi công, khối lượng vật tư, làm đề xuất gửi thông tin về văn phòng nhanh chóng.

Giám sát/BQLDA

Phê duyệt, điều phối thông tin & nguồn lực dự án dễ dàng hơn. Tiếp nhận thông tin từ các bên realtime.

Kế toán

Loại bỏ 100% vấn đề nhập tay thủ công nhờ phần mềm xử lý, tổng hợp tự động với đa dạng mẫu báo cáo thi công khác nhau.

Chia sẻ từ Giám đốc các công ty đã triển khai

Tự hào đồng hành chuyển đổi số cùng 3500+ doanh nghiệp Xây dựng trên toàn quốc

Launch login modal Launch register modal