Phần mềm ERP Quản lý sản xuất vượt trội

Phần mềm quản lý sản xuất hiện đại trên nền tảng đám mây mã nguồn mở, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, theo dõi chặt chẽ tiêu thụ vật tư, dự báo năng lực sản xuất hiệu quả, quản lý công việc hiệu quả và còn nhiều hơn thế nữa!

Kiểm soát toàn diện quy trình sản xuất

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và kế hoạch sản xuất. ERPNext giúp bạn dễ dàng quản lý khách hàng, đơn đặt hàng, hàng tồn kho, mua hàng, kế toán, báo cáo tài chính,.. từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Định mức nguyên vật liệu (BOM)

Định mức nguyên vật liệu đóng vai trò cốt lõi trong bất kỳ phần mềm nào được sản xuất trên nền tảng đám mây. BOM có thể xây dựng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại sản phẩm và quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, một BOM bao gồm các thông tin như tên, mã sản phẩm, mô tả, số lượng, giá thành và các thông số kỹ thuật bổ sung.

Quản lý Xưởng sản xuất

Thầu phụ

Biến thể sản phẩm

Quản lý hàng tồn kho theo lô

Quản lý hàng tồn kho theo số seri

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (MRP)

Cho dù là đơn hàng sản xuất dựa trên đơn bán hàng hay yêu cầu vật tư, ERPNext sẽ đưa ra bức tranh toàn cảnh về Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) của bạn. Theo dõi mức tiêu thụ vật liệu của hàng tồn kho theo đợt hoặc theo đợt để hạn chế chi phí và không lãng phí tài nguyên.

Lập kế hoạch năng suất

Nhiều đơn vị đo lường

Kiểm soát hàng tồn kho nhanh chóng

Tùy chỉnh nhanh chóng

Bổ sung hàng tồn kho

Launch login modal Launch register modal