Phát triển dịch vụ khách hàng Trung tâm hỗ trợ KH

ERPNext có mọi thứ bạn cần để tinh chỉnh hoạt động hỗ trợ khách hàng trên cùng một nền tảng: quản lý yêu cầu hỗ trợ trên nhiều kênh, tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng, theo dõi thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), biểu mẫu báo cáo, …

Nâng cấp với thông tin chi tiết theo thời gian thực

ERPNext bao gồm các Dashboard có thể tự cấu hình, giúp bạn sắp xếp hợp lý hơn các vấn đề gặp phải trong quá trình chăm sóc khách hàng. Thông tin chi tiết theo thời gian thực giúp bạn xác định các điểm nghẽn từ đó triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng nhanh nhất và chính xác nhất.

Tương tác đa kênh

Tự động phân công yêu cầu hỗ trợ

Đội ngũ chăm sóc khách hàng xuất sắc

Thỏa thuận mức dịch vụ

Cổng thông tin khách hàng

Bộ tài liệu hướng dẫn

Lịch chăm sóc khách hàng

Tùy chỉnh nhanh chóng

Launch login modal Launch register modal