Giải pháp ERPNext+ chuyên sâu số 1 Việt Nam cho doanh nghiệp Xây dựng

3 lý do MBW là đối tác tin cậy với doanh nghiệp Xây dựng

Thách thức khi không có ERP ngành Xây dựng

Ngành xây dựng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát chi phí khi không sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Chi phí huy động và thi công cao

Ngành xây dựng đòi hỏi chi phí huy động nhân công và thiết bị đáng kể. Việc thiếu hệ thống quản lý tập trung dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát chi phí huy động và thi công hiệu quả.

Tăng nhanh chi phí vật tư xây dựng

Giá cả nguyên vật liệu xây dựng thường xuyên biến động. Do đó, việc thiếu hệ thống theo dõi và dự báo chi phí vật tư có thể dẫn đến vượt ngân sách và giảm lợi nhuận.

Phải tuân thủ chặt chẽ nhiều quy định

Ngành xây dựng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, môi trường và lao động. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt cũng có thể gây áp lực lên biên độ lợi nhuận

Thời gian xử lý sự cố và khắc phục chậm

Không có hệ thống theo dõi và báo cáo kịp thời có thể dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, gây ra trì trệ và ảnh hưởng đến tiến độ.

Không theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực

Thiếu khả năng theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực khiến việc nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra các điều chỉnh kịp thời trở nên khó khăn.

Không có dữ liệu thực tế về giá trị, nhân sự và thời gian

Việc thiếu dữ liệu chính xác và kịp thời về việc sử dụng nhân công, vật tư và thiết bị có thể dẫn đến phân bổ tài nguyên không hiệu quả, lãng phí và vượt ngân sách.

Vượt chi phí, sụt giảm sử dụng nguồn lực

Thiếu dữ liệu và khả năng phân tích có thể dẫn đến vượt chi phí, sử dụng nguồn lực không hiệu quả và quản lý thời gian kém, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả tổng thể của dự án.

Khó khăn trong việc phối hợp các phòng ban

Việc thiếu hệ thống tập trung để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu có thể cản trở sự phối hợp giữa các phòng ban, dẫn đến ra quyết định chậm trễ và kém hiệu quả.

ERPNext dành cho ngành xây dựng DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

ERPNext là một ERP hoàn chỉnh, vượt trội dành cho tất cả các dự án xây dựng của bạn. Quản lý kế toán và quản lý dự án của nhiều công ty hoặc nhiều dự án, tất cả ở cùng một nơi. ERPNext dành cho ngành xây dựng cung cấp các tính năng mở rộng để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của ngành Xây dựng

Vận hành dự án xây dựng chuyên nghiệp với ERPNext cho Xây dựng

Sử dụng các dự án của ERPNext để xác định nhiệm vụ của dự án, tính toán chi phí, theo dõi tiến độ và tìm ra sự chậm trễ, tất cả đều có trong phần mềm ERP xây dựng tốt nhất.

Tài chính kế toán

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý tài chính và kế toán của công ty, bao gồm ghi chú các giao dịch tài chính, bảng cân đối kế toán, và báo cáo tài chính

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Quản lý hồ sơ khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử dự án, ghi chú... Quản lý các yêu cầu báo giá, đề xuất & cải thiện giao tiếp, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Quản lý hợp đồng mua bán

Phân tích, xử lý từng thay đổi đối với hợp đồng trong dự án. Quản lý quy trình phê duyệt và quá trình sửa đổi hợp đồng, bao gồm đàm phán các điều khoản mới, cập nhật phiên bản hợp đồng.

Quản lý dự toán

Phân tích chi tiết khối lượng công việc dự án, tính toán chi phí vật liệu, nhân công và thiết bị. So sánh các lựa chọn nhà thầu phụ và đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí

Đo lường tiến độ công việc

Quản lý bảng kê khối lượng công việc (BOQ). Thực hiện đo đạc thực tế khối lượng công việc đã hoàn thành thay vì dựa vào ước tính. Kiểm định và phê duyệt giá trị tạm tính cũng như quản lý đặt cọc.

Mua sắm & Hợp đồng phụ

Xác định phạm vi công việc cho nhà thầu phụ. Đánh giá giá thầu, thiết lập hợp đồng cũng như quản lý giá trị và thay đổi. Quản lý hoạt động mua sắm vật liệu, thuê thiết bị.

Quản lý tài sản và đội xe

Quản lý hiệu quả các thiết bị, đảm bảo an toàn, tin cậy và sẵn sàng sử dụng. Hỗ trợ lên lịch bảo trì và sửa chữa. Theo dõi công việc bảo trì của nhân viên kỹ thuật bảo trì và vật tư thay thế

Kiểm soát chi phí dự án

Quản lý hiệu quả các chi phí dự án như: So sánh giá thầu của các nhà thầu phụ, Quỹ theo từng mốc của dự án, Chi phí thuê thiết bị, Phân bổ nguồn lực... Dựa trên tình hình thực tế, điều chỉnh dự báo chi phí

Kiểm soát kế hoạch thi công. Giữ mọi hạng mục trong tiến độ

Một phần mềm toàn diện giúp BLĐ, BQL kiểm soát được mọi vấn đề thi công ở công trường

Quản lý kế hoạch thi công chi tiết & real-time

Quản lý khối lượng thi công, tiến độ & báo cáo

Kiểm soát chi phí dự án, đề xuất & thanh toán

Quản lý vật tư, quá trình cung ứng & định mức

App mobile báo cáo thi công hàng ngày

Thúc đẩy sự tin tưởng và cộng tác giữa các nhóm

Tạo ra môi trường quản lý dự án chuyên nghiệp cho các công ty Xây dựng. Nơi các thành viên tham gia có thể thoải mái cập nhật - chia sẻ dữ liệu - báo cáo thông tin mọi lúc mọi nơi, hạn chế sai sót số liệu tối đa!

Ban giám đốc

Giảm chi phí và cải thiện tính minh bạch trong điều hành, kiểm soát mọi hoạt động diễn ra tại công trường realtime.

Kỹ sư công trình

Đơn giản hóa việc báo cáo hạng mục thi công, khối lượng vật tư, làm đề xuất gửi thông tin về văn phòng nhanh chóng.

Giám sát/BQLDA

Phê duyệt, điều phối thông tin & nguồn lực dự án dễ dàng hơn. Tiếp nhận thông tin từ các bên realtime.

Kế toán

Loại bỏ 100% vấn đề nhập tay thủ công nhờ phần mềm xử lý, tổng hợp tự động với đa dạng mẫu báo cáo thi công khác nhau.

Chia sẻ từ Giám đốc các công ty đã triển khai

Launch login modal Launch register modal