Thúc đẩy quá trình bán hàng nhanh chóng với Phần mềm CRM mã nguồn mở tốt nhất

Tương tác đa kênh

Tự động hóa công việc hàng ngày

Nắm bắt hiệu suất của đội ngũ bán hàng

Tổng quan về quy trình bán hàng (sales pipeline)

Hệ thống CRM mã nguồn mở của ERPNext cung cấp cái nhìn tổng thể và trực quan về cơ hội bán hàng và tiếp thị quan trọng theo thời gian thực. Điều này giúp bạn xây dựng chiến lược hiệu quả để tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch thành công.

Báo giá rõ ràng, chuyên nghiệp

Tiếp thị kỹ thuật số

Tùy chỉnh nhanh chóng

Tạo ra phần mềm kế toán mã nguồn mở của riêng bạn. Ánh xạ dữ liệu bạn quan tâm bằng cách thêm các trường tùy chỉnh vào các biểu mẫu của bạn. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh hành vi của các biểu mẫu bằng cách tự động lấy giá trị, ẩn các trường dựa trên vai trò của người dùng và tạo các dạng tùy chỉnh ấn bản định dạng — tất cả đều không cần viết một dòng mã nào.

Launch login modal Launch register modal