Cải thiện phương pháp làm việc với Quản lý dự án mã nguồn mở vượt trội

Thay vì tập trung vào các mục tiêu lớn, phần mềm sẽ giúp bạn chia nhỏ công việc thành các nhiệm vụ cụ thể (tổ chức, lên lịch, lập kế hoạch và phân tích dự án), hỗ trợ quản lý dễ dàng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án đúng hạn.

Quản lý dự án hiệu quả trên một nền tảng duy nhất

Bảng điều khiển trực quan trên ERPNext giúp bạn theo dõi tiến độ và hạn chót dự án theo thời gian thực, dựa trên kinh nghiệm từ các dự án tương tự, hệ thống cung cấp tính năng dự báo chính xác, hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho các dự án sắp tới và ước tính thời gian hoàn thành, dễ dàng đưa ra quyết định kịp thời, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và ngân sách.

Ứng dụng phương pháp Agile

Xây dựng danh sách công việc & giao tiếp trực tiếp

Quản lý tài liệu dễ dàng

Đồng bộ hóa các tài khoản email

Kiểm soát ngân sách và chi phí dự án hiệu quả

Luôn theo dõi sát sao ngân sách và chi phí dự án với các thông tin chính xác và được cập nhật liên tục. Lập kế hoạch chi phí cho từng giai đoạn dự án, phân bổ ngân sách và theo dõi tình hình chi tiêu - Tiết kiệm thời gian và công sức với báo cáo trực quan trên nền tảng duy nhất. 

Theo dõi thời gian và quản lý hóa đơn

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Tùy chỉnh nhanh chóng

Launch login modal Launch register modal