Quản lý tài chính với Phần mềm kế toán mã nguồn mở ERPNext

Trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Phân hệ Accounting giúp tối ưu hóa quy trình kế toán, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính chính xác trong việc quản lý tài chính, từ đó giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có sự phát triển bền vững.

Theo dõi sổ sách kế toán theo thời gian thực

Dashboard ERPNext hiển thị tất cả các chỉ số hiệu suất quan trọng của doanh nghiệp chỉ trong chớp mắt. Bạn có thể phân tích mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh trên một nền tảng duy nhất.

Sơ đồ tài khoản

Sơ đồ tài khoản là một dạng cấu trúc phân cấp (cây đơn vị) có thể tùy chỉnh để sắp xếp kế hoạch sổ cái kế toán theo ý muốn - là bản thiết kế của công ty bạn. Các sổ cái hoạt động như các nút lá (là các tài khoản nhỏ nhất trong cấu trúc), trong khi các nhóm có thể chứa các nhóm nhỏ hơn và sổ cái.

Nhật ký và thanh toán

Hóa đơn và định giá

Kế toán đa tiền tệ

Phân hệ kế toán của ERPNext giúp quản lý các giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ một cách dễ dàng. Bạn có thể gửi hóa đơn, bổ sung chi phí bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và hệ thống sẽ tự động chuyển đổi chúng sang cơ sở tiền tệ đơn vị của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể xem các tài khoản giao dịch và báo cáo tài chính bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Tự động lập hóa đơn

Ngân hàng

Tùy chỉnh nhanh chóng

Launch login modal Launch register modal