Đơn giản hóa Quy trình Bán hàng với ERPNext

Theo dõi mức tồn kho, bổ sung hàng tồn kho và quản lý đơn đặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, lô hàng, hàng giao, sản phẩm giao hàng, hoàn thành đơn đặt hàng - Tất cả tính năng đều được tích hợp trong một nền tảng ERP mã nguồn mở, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và có quyền kiểm soát cao hơn đối với toàn bộ hoạt động bán hàng và chuỗi cung ứng.

Quản lý bán hàng ERPNext

Chế độ xem về doanh số bán hàng & mua hàng theo thời gian thực

ERPNext tổng hợp tất cả các dữ liệu bán hàng và mua hàng quan trọng vào một nền tảng duy nhất. Bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính liên quan đến quy trình kinh doanh. Với các chiều kế toán có thể cấu hình và tùy chỉnh bảng điều khiển, bạn có thể phân tích mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh trên một nền tảng duy nhất.

Biến thể sản phẩm

Doanh nghiệp thường phải quản lý hàng nghìn biến thể sản phẩm khác nhau về màu sắc, kiểu dáng, hình dạng và kích thước. ERPNext giúp bạn giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ sản phẩm chính như một "mẫu hàng" và mỗi biến thể là một "biến thể hàng hóa".

Kiểm soát Số Seri Sản phẩm

Quản lý lô hàng

Bán hàng đa kênh

Quên đi những ngày phải quản lý bán hàng qua nhiều nền tảng riêng biệt. ERPNext giúp bạn

Thiết kế mẫu in sang trọng

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. ERPNext giúp bạn dễ dàng tạo tài liệu chuyên nghiệp:

Công cụ tiếp thị mạnh mẽ

Nhật ký và thanh toán

Duy trì sổ cái rõ ràng và chính xác để tránh nhầm lẫn khi kết sổ cái. Theo dõi thu nhập và chi phí (trì hoãn hoặc phát sinh), thiết lập thông báo khi kết thúc kỳ và kiểm soát dòng tiền. Các khoản thanh toán trước có thể được ghi lại và đối chiếu trong một lần.

Sổ cái tổng hợp trên ERPNext

Công nợ phải thu

Quyền truy cập cho khách hàng

Email được đồng bộ & theo dõi

Lưu trữ và chia sẻ tài liệu tập trung

Quản lý hàng tồn kho

Để ngăn chặn tình trạng hết hàng, theo dõi mức độ tái đặt hàng của một mặt hàng. Khi mức tồn kho xuống dưới mức tái đặt hàng, ERPNext sẽ tự động tạo yêu cầu vật liệu.

Launch login modal Launch register modal