Giải pháp Quản trị Nhân sự toàn diện

Công nghệ đến từ Ấn Độ

Nền tảng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với người dùng. Giải pháp có tính linh động, tùy biến cao, phù hợp với bài toán nhân sự phức tạp của doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng quan tính năng

Quản lý tuyển dụng - onboarding

Với một doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên thay đổi liên tục và tăng nhanh. lập kế hoạch và tuyển dụng một cách dễ dàng.

Quản lý vòng đời nhân sự

Ngay từ khi nhân viên vào công ty, thăng chức cho đến khi rời khỏi, MBW HR sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi hành trình của nhân sự.

Ca - Thời gian làm việc & Chấm công

Mang đến cho nhân viên văn phòng cũng như làm việc từ xa trải nghiệm dễ dàng, theo dõi thời gian và ca làm việc mọi nơi.

Đơn từ - nghỉ phép - đề xuất

Không cần gửi giấy tờ, nhân viên dù ở đâu cũng dễ dàng xây dựng đơn từ nghỉ phép đến quản lý trực tiếp.

Quản lý lương - thưởng - phúc lợi

Đơn giản hóa quy trình xây dựng lương - thưởng, đặc biệt với các bộ phận phức tạp như nhân viên thị trường.

Quản lý talent - vinh danh nhân sự

Tìm kiếm, phát triển và duy trì những nhân viên xuất sắc và có tiềm năng cao trong tổ chức

Quản lý mục tiêu theo OKR

Duy trì tính thống nhất, minh bạch của các mục tiêu chiến lược trong nội bộ doanh nghiệp

Launch login modal Launch register modal