Phần mềm Quản lý dịch vụ hiện trường

Giải pháp tập trung vào xử lý bài toán quản lý công việc ngoài hiện trường như: tổ chức lập kế hoạch, phân công công việc, lập lộ trình, phân bổ & điều động nguồn lực theo thời gian thực. Kết nối thông tin liền mạch giữa khối văn phòng & hiện trường, từ đó nâng cao quy trình cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp!

Quản lý xuyên suốt từ văn phòng - tới hiện trường trên cùng 1 App!

Quản lý nhân viên kỹ thuật làm việc tại khách hàng

Nhân viên check-in tại khách hàng báo cáo thời gian, địa điểm vào làm việc trên app & check-out khi hoàn tất công việc

Quản lý khách hàng 360 & đơn hàng tập trung

Quản lý tập trung thông tin khách hàng, kho hàng, hóa đơn, lên báo giá, hợp đồng

Số hóa quy trình công việc với workflow

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình giao việc, thực hiện, báo cáo tiến độ, hoàn thành

Nâng cao hiệu quả
quy trình CSKH

Kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp tại khách hàng, xử lý yêu cầu khách hàng nhanh chóng

Giao việc bảo trì,
sửa chữa phát sinh

Điều phối công việc, giao lịch phát sinh hợp lý nhằm tối ưu nguồn lực hiện trường. Rút ngắn thời gian chờ xử lý công việc

Phê duyệt đề xuất -
đề nghị trực tuyến

Khởi tạo & phê duyệt các đề xuất nhanh chóng theo mẫu. Phân loại & lưu trữ dễ dàng

Tính năng cho nhà quản lý

Giao việc, điều phối lịch cho nhân viên kỹ thuật

Kiểm soát chặt chẽ dịch vụ kỹ thuật tại khách hàng

Tính năng cho nhân viên

Nhận lịch & check-in khách hàng dễ dàng trên mobile app

Báo cáo ngay tại hiện trường, nâng cao hiệu suất làm việc

Tối ưu nguồn lực hiện trường & tăng hiệu suất doanh nghiệp

TIẾT KIỆM 60%

Chi phí, thời gian đi lại thực hiện công việc của nhân viên. Nhân viên chủ động nắm bắt kế hoạch làm việc đầu ngày, các khách hàng cần chăm sóc, và sắp xếp di chuyển cho hợp lý

GIẢM 90%

Thời gian cho lãnh đạo giao việc thủ công, theo dõi tiến độ. Không cần gọi điện đôn đốc, kiểm tra mà vẫn nắm bắt chính xác công việc đang được nhân viên thực hiện ngoài hiện trường

TĂNG 100%

Hiệu quả công việc và năng suất làm việc của nhân viên. Chủ động trong công việc, theo sát kế hoạch, báo cáo công việc đơn giản hơn bằng hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường

TĂNG 200%

Chất lượng dịch vụ bảo trì, lắp đặt kỹ thuật và tăng sự hài lòng của khách hàng. Đảm bảo khách hàng được đôn đốc, sát sao, thực hiện thi công, bảo trì với dịch vụ nhanh chóng và tốt nhất.

Tự hào đồng hành chuyển đổi số cùng 3500+ doanh nghiệp Việt Nam trên mọi lĩnh vực!

Launch login modal Launch register modal