Đơn giản hóa Quy trình Mua hàng

Mô-đun Mua hàng của ERPNext: Tự động hóa mọi bước, tiết kiệm chi phí

Từ tìm kiếm nhà cung cấp đến báo giá, đặt hàng đến nhận hàng, và thanh toán hóa đơn hoặc yêu cầu vật liệu, hãy tự động hóa toàn bộ quy trình mua sắm với mô-đun mua sắm được hỗ trợ bởi ERPNext của MBW. Khám phá thêm về mô-đun này để biết lý do tại sao nó là lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý Nhà cung cấp

Yêu cầu báo giá

Báo giá Nhà cung cấp

Quy trình đặt hàng trong ERPNext

Trong module mua hàng, đơn đặt hàng đóng vai trò như một hợp đồng ràng buộc với nhà cung cấp khi khách hàng mua một số sản phẩm theo những điều khoản thỏa thuận.

Thuế và phí mua hàng trong ERPNext

Quản lý nhiều loại thuế và phí mua hàng áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ

Đánh giá hiệu quả nhà cung cấp với bảng điểm trong ERPNext

Nắm bắt chính xác hiệu suất của nhà cung cấp (theo dõi sản phẩm, giao hàng trong một khoảng thời gian) với tính năng Bảng điểm nhà cung cấp trong mô-đun Mua sắm của ERPNext.

Launch login modal Launch register modal