Giải pháp Quản lý nhân sự chuỗi bán lẻ, dịch vụ chuyên sâu

Chuyên sâu trong quản lý nhân sự Chuỗi

Kinh nghiệm cung cấp các giải pháp cho các chuỗi lớn tại Việt Nam như FreshGarden, MetroMart, Hagtag Cafe...

Quản lý đồng thời nhiều cơ sở
Quản lý đồng thời nhiều cơ sở

Giải pháp cung cấp tính năng giúp CEO, nhà quản lý theo dõi toàn bộ hoạt động về nhân sự, thu/chi, tình trạng cơ sở vật chất tại các cơ sở/chi nhánh

Đăng ký và phân ca/kíp dễ dàng
Đăng ký và phân ca/kíp dễ dàng

Nhân sự dễ dàng đăng ký ca làm việc, nhanh chóng gửi các đơn từ vắng mặt, đổi ca… tới quản lý ngay trên App.

Quản lý trọn vẹn vòng đời nhân sự
Quản lý trọn vẹn vòng đời nhân sự

Quản lý trọn vẹn từ hoạt động tuyển dụng, thông tin nhân sự, chấm công, tính lương và nhiều tiện ích khác

Chấm công online trên App di động

Số hóa đơn từ, phê duyệt xin nghỉ, làm thêm trên app

Dễ dàng phân ca, xếp lịch làm việc

Dành cho nhân viên:

Dành cho quản lý/ CEO:

Tự động hóa bảng công & tính lương

Quản lý nhân sự, điều hành cửa hàng

Quản lý định biên

Quản lý vận hành cửa hàng

Launch login modal Launch register modal