Bảo trì tài sản dễ dàng với Quản lý tài sản mã nguồn mở số 1 thế giới

ERPNext giúp việc quản lý tài sản trở nên dễ dàng hơn - từ việc mua sắm cho đến khi loại bỏ; từ cơ sở hạ tầng CNTT cho đến các thiết bị. Quản lý bao quát tài sản ở mọi phòng ban trong doanh nghiệp, trên cùng một hệ thống. Sử dụng nhiều tính năng phong phú được tích hợp trong một công cụ duy nhất để quản lý tài sản tốt hơn.

Vòng đời tài sản

Kiểm kê tài sản

Mua sắm tài sản

Bán tài sản

Khấu hao tài sản tự động

Tính toán khấu hao tài sản tự động, loại bỏ những rắc rối của việc ghi khấu hao thủ công. Thiết lập cấu hình lịch khấu hao cho các loại tài sản khác nhau và xem phần mềm tự động tính toán số tiền hoặc ngày khấu hao và tạo các bút toán.

Loại bỏ tài sản

Điều chỉnh giá trị tài sản

Báo cáo tài sản

Tùy chỉnh nhanh chóng

Launch login modal Launch register modal