Giải pháp ERPNext+ tổng thể doanh nghiệp phân phối

Hỗ trợ doanh nghiệp phân phối vận hành theo quy trình, kết nối liền mạnh từ nhà máy sản xuất - kho hàng đến nhà phân phối và điểm bán lẻ. Từ đó hoạt động quản trị minh bạch và hiệu quả hơn

Giải pháp ERP tích hợp nghiệp vụ cốt lõi của khối Back Office và Front Office trên cùng một nền tảng, giúp doanh nghiệp phân phối quản trị xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng (Nhà cung cấp – Kho – Bán hàng – Nhà phân phối / Đại lý).

Giải pháp giúp doanh nghiệp phân phối tập trung thời gian tối ưu trải nghiệm khách hàng dựa trên số liệu và tăng tốc trong cuộc đua giành thị phần. Giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp có sự kết hợp kênh phân phối: Kênh GT, kênh MT, Kênh hỗn hợp

Khối Back Office

Văn phòng công ty là nơi hệ thống ERP hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, hàng tồn kho, chuỗi cung ứng, mua hàng và nhân sự. Cung cấp thông tin chính xác và công nghệ mạnh mẽ, hỗ trợ quyết định chiến lược về mục tiêu, hiệu suất, chi phí và cạnh tranh

Khối Front Office

Đối với lực lượng bán hàng và tiếp thị, hệ thống ERP hỗ trợ quản lý các hoạt động bán hàng, tuyến bán hàng, triển khai chương trình bán hàng, chăm sóc nhà phân phối và điểm bán. Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, hỗ trợ thúc đẩy doanh số sell-in và sell-out, tăng cường độ phủ của sản phẩm

Siêu ứng dụng MBW SFA

Ứng dụng trên di động hỗ trợ tự động hóa bán hàng cho đội ngũ bán hàng ngoài thị trường từ việc xác định vị trí điểm bán và nhà phân phối, theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu và chương trình bán hàng cho đến việc lên đơn hàng, giới thiệu sản phẩm và khảo sát thị trường

Siêu ứng dụng MBW Audit

Ứng dụng trên di động tích hợp AI hỗ trợ đội ngũ audit thị trường tự động hóa hoạt động theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chương trình bán hàng của công ty tại điểm bán hàng : đếm số lượng và kiểm tra vị trí sản phẩm trưng bày, chấm điểm trưng bày, kiểm đếm hàng tồn kho

Hàng tiêu dùng

Đồ uống

Dược phẩm

Hóa mỹ phẩm

Điện tư - Điện lạnh

Mẹ & Bé

Vật tư nông nghiệp

Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực khác

Đồng bộ Hóa Quản Lý
Giải pháp ERPNext+ toàn diện cho doanh nghiệp phân phối

Giúp nâng cao khả năng quản lý và tối ưu hóa hoạt động phân phối trên một hệ sinh thái đồng bộ và hiệu quả

Khám phá giải pháp ERPNext+ tổng thể doanh nghiệp phân phối

ERP mã nguồn mở với khả năng tùy chỉnh, dễ dàng tái cấu trúc & điều chỉnh quy trình nội bộ theo nhu cầu riêng của bạn

Khối Back Office

hỗ trợ lãnh đạo, các cấp quản lý và nhân viên tại nhiều phòng ban của công ty

Tài chính kế toán

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý tài chính và kế toán của công ty, bao gồm ghi chú các giao dịch tài chính, bảng cân đối kế toán, và báo cáo tài chính

Quản lý bán hàng

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý bán hàng giúp theo dõi doanh số bán hàng, quản lý hàng tồn kho, và tối ưu hóa quy trình đơn đặt hàng bán

Quản lý mua hàng

Hệ thống ERP giúp theo dõi quy trình mua hàng từ việc tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá, đến quản lý đơn đặt hàng mua và nhập hàng

Quản lý Nhân sự, tiền lương

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự, từ quá trình tuyển dụng, đào tạo đến quản lý tiền lương, các chế độ phúc lợi và tối ưu hóa quản lý theo vòng đời nhân sự

Quản lý tài sản

Hệ thống ERP giúp theo dõi, bảo trì và quản lý tài sản của công ty, từ trang thiết bị văn phòng, cửa hàng, đến máy móc sản xuất

Quản lý dự án

Hệ thống ERP hỗ trợ giúp quản lý các dự án của công ty, từ phân công công việc đến theo dõi tiến độ, nguồn lực cần thiết và chi phí dự án

Khối Front Office

hỗ trợ đội ngũ nhân viên bán hàng ngoài thị trường, giám sát....

Quản lý bán hàng

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý bán hàng giúp theo dõi doanh số bán hàng, quản lý hàng tồn kho, và tối ưu hóa quy trình đơn đặt hàng bán

Quản lý tuyến bán hàng

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý lịch làm việc của nhân viên tại cửa hàng, giúp tổ chức công việc, xếp lịch phân ca, điều động nhân sự chéo giữa các cửa hàng

Quản lý điểm bán, nhà phân phối

Hệ thống ERP giúp theo dõi thông tin và tương tác với khách hàng, từ việc quản lý thông tin liên lạc đến việc theo dõi lịch sử giao dịch và nhu cầu của khách hàng

Quản lý Trade Marketing

Thiết kế các chương trình khuyến mãi từ đơn giản đến phức tạp và cập nhật ngay lập tức đến ứng dụng SFA, Audit của nhân viên. Theo dõi việc triển khai chương trình trade đến từng điểm bán

Siêu ứng dụng MBW SFA

Tự động hóa bán hàng cho đội ngũ sales ngoại thị trường từ việc xác định vị trí nhà phân phối, điểm bán và theo dõi chỉ tiêu đến việc lập đơn hàng và khảo sát thị trường

Siêu ứng dụng MBW Audit

Tích hợp AI hỗ trợ đội ngũ Audit thị trường tự động hóa hoạt động kiểm tra và giám sát chương trình bán hàng tại điểm bán hàng, bao gồm đếm sản phẩm, kiểm tra trưng bày và hàng tồn kho.

Trung tâm hỗ trợ khách hàn

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý các yêu cầu của khách hàng, từ đó hỗ trợ khách hàng, theo dõi tiến độ giải quyết và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hiệu quả

Website

Hệ thống ERP sẵn sàng hỗ trợ tạo, quản lý website, giúp đồng bộ thông tin về sản phẩm, đơn hàng và dịch vụ trực tuyến của công ty

Quản lý POS

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp tại cửa hàng với tính năng thanh toán nhanh chóng và theo dõi doanh số bán hàng từ mỗi cửa hàng / chi nhánh

Lợi ích

Doanh nghiệp phân phối

Hỗ trợ doanh nghiệp phân phối vận hành theo quy trình,từ đó hoạt động quản trị minh bạch và hiệu quả hơn
Giúp rút ngắn quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và tức thời
Giám sát hoạt động kinh doanh từ công ty qua các cấp trung gian, đến các điểm bán

Kênh phân phối

Chủ động trong nắm bắt độ phủ, thị phần, thông tin đối thủ cạnh tranh, tình hình bán hàng, giúp doanh nghiệp đưa ra những chiến lược giá thành và chi phí phù hợp
Đảm bảo tồn kho tại các cấp trung gian: đúng số lượng, đúng sản phẩm, đúng thời gian
Theo dõi và thúc đẩy Sell in, Sell out đến từng SKU, từng điểm bán

Back Office

Giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho và chuỗi cung ứng, từ việc dự đoán nhu cầu đến quản lý đơn hàng mua và lập kế hoạch vận chuyển
Giúp tự động hóa nhiều tác vụ kế toán toán như xử lý thanh toán, lập hóa đơn và báo cáo tài chính, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian

Front Office

Theo dõi tuyến bán hàng và hỗ trợ, thúc đẩy đội ngũ Sales hoàn thành KPI, tần suất viếng thăm
Thúc đẩy tăng độ bao phủ của sản phẩm tại các điểm bán
Triển khai đa dạng, xuyên suốt các chương trình hỗ trợ bán hàng: khuyến mãi, tích điểm, trả thưởng

Launch login modal Launch register modal