Giải pháp ERPNext+ tổng thể

Chuyên sâu số 1 Việt Nam cho doanh nghiệp xây dựng

ERPNext là một ERP hoàn chỉnh, vượt trội dành cho tất cả các dự án xây dựng của bạn. Quản lý kế toán và quản lý dự án của nhiều công ty hoặc nhiều dự án, tất cả ở cùng một nơi. ERPNext dành cho ngành xây dựng cung cấp các tính năng mở rộng để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của ngành Xây dựng

Thách thức khi không có ERP ngành Xây dựng

Ngành xây dựng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát chi phí khi không sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Ngành xây dựng thường đòi hỏi chi phí huy động nhân công và thiết bị đáng kể, cùng với các chi phí vận hành liên quan. Việc thiếu hệ thống quản lý tập trung có thể dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát chi phí huy động và thi công hiệu quả.
Giá cả nguyên vật liệu xây dựng thường xuyên biến động. Do đó, việc thiếu hệ thống theo dõi và dự báo chi phí vật tư có thể dẫn đến vượt ngân sách và giảm lợi nhuận.

Ngành xây dựng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, môi trường và lao động. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt cũng có thể gây áp lực lên biên độ lợi nhuận

Không có hệ thống theo dõi và báo cáo kịp thời có thể dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, gây ra trì trệ và ảnh hưởng đến tiến độ.
Thiếu khả năng theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực khiến việc nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra các điều chỉnh kịp thời trở nên khó khăn.
Việc thiếu dữ liệu chính xác và kịp thời về việc sử dụng nhân công, vật tư và thiết bị có thể dẫn đến phân bổ tài nguyên không hiệu quả, lãng phí và vượt ngân sách.
Thiếu dữ liệu và khả năng phân tích có thể dẫn đến vượt chi phí, sử dụng nguồn lực không hiệu quả và quản lý thời gian kém, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả tổng thể của dự án.

ERPNext dành cho ngành xây dựng

cung cấp các tính năng mở rộng để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của ngành Xây dựng

Vận hành dự án xây dựng chuyên nghiệp với ERPNext cho Xây dựng

Sử dụng các dự án của ERPNext để xác định nhiệm vụ của dự án, tính toán chi phí, theo dõi tiến độ và tìm ra sự chậm trễ, tất cả đều có trong phần mềm ERP xây dựng tốt nhất.

Khối Back Office

hỗ trợ lãnh đạo, các cấp quản lý và nhân viên tại nhiều phòng ban của công ty

Tài chính kế toán

Hệ thống ERP hỗ trợ quản lý tài chính và kế toán của công ty, bao gồm ghi chú các giao dịch tài chính, bảng cân đối kế toán, và báo cáo tài chính

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Quản lý hồ sơ khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử dự án, ghi chú... Quản lý các yêu cầu báo giá, đề xuất & cải thiện giao tiếp, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Quản lý hợp đồng mua bán

Phân tích, xử lý từng thay đổi đối với hợp đồng trong dự án. Quản lý quy trình phê duyệt và quá trình sửa đổi hợp đồng, bao gồm đàm phán các điều khoản mới, cập nhật phiên bản hợp đồng.

Quản lý dự toán

Phân tích chi tiết khối lượng công việc dự án, tính toán chi phí vật liệu, nhân công và thiết bị. So sánh các lựa chọn nhà thầu phụ và đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí

Đo lường tiến độ công việc

Quản lý bảng kê khối lượng công việc (BOQ). Thực hiện đo đạc thực tế khối lượng công việc đã hoàn thành thay vì dựa vào ước tính. Kiểm định và phê duyệt giá trị tạm tính cũng như quản lý đặt cọc.

Mua sắm & Hợp đồng phụ

Xác định phạm vi công việc cho nhà thầu phụ. Đánh giá giá thầu, thiết lập hợp đồng cũng như quản lý giá trị và thay đổi. Quản lý hoạt động mua sắm vật liệu, thuê thiết bị.

Quản lý tài sản và đội xe

Quản lý hiệu quả các thiết bị, đảm bảo an toàn, tin cậy và sẵn sàng sử dụng. Hỗ trợ lên lịch bảo trì và sửa chữa. Theo dõi công việc bảo trì của nhân viên kỹ thuật bảo trì và vật tư thay thế

Kiểm soát chi phí dự án

Quản lý hiệu quả các chi phí dự án như: So sánh giá thầu của các nhà thầu phụ, Quỹ theo từng mốc của dự án, Chi phí thuê thiết bị, Phân bổ nguồn lực... Dựa trên tình hình thực tế, điều chỉnh dự báo chi phí

Quản lý dự án thi công xây dựng

Giải pháp chấm công công trình

Số hóa chấm công công nhân, kỹ sư công trường hoàn toàn trên mobile app, tích hợp sẵn FaceID. Đảm bảo đúng người, đúng ca, đúng nơi làm việc... mà không cần lắp đặt máy vân tay hay ký giấy điểm danh

Tự động hóa bảng công Xây dựng

Hỗ trợ phân ca kíp, xử lý đơn từ, bảng công, bảng lương online và tự động 100% thay thế excel, máy vân tay… Tổng hợp và báo cáo chính xác quân số công nhân/ tổ đội thi công làm việc hàng ngày ở các công trình.

Launch login modal Launch register modal