Tháng 7

12

Công ty CPCN Mobiwork Việt Nam - MBW

ERPNext - Giải pháp ERP mã nguồn mở linh hoạt #1 thế giới

Thời gian đăng ký

  • 00Days
  • 00Giờ
  • 00Phút
  • 00Giây

Nội dung hữu ích trong sự kiện

ERPNEXT Mã nguồn mở

Tại sao ERP mã nguồn mở là sự lựa chọn số 1 cho các doanh nghiệp Việt Nam? Các giải pháp ERP mã nguồn mở nổi bật trên thị trường.

Giới thiệu về ERPNEXT

Giới thiệu tổng quan về ERPNext và lý do tại sao ERPNext là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Case study ERPNEXT

Demo một số case của doanh nghiệp đang ứng dụng ERPNext trong vận hành một cách trực quan, chi tiết. Giúp khách mời hiểu trọn vẹn mà không cần bỏ công sức tự tìm hiểu phức tạp

Hỏi đáp

Thảo luận trực tiếp những khó khăn mà khách mời gặp phải trong quá trình tìm hiểu và vận hành ERPNext

Tổng quan sự kiện

Đăng ký tham gia sự kiện

Lead-WEBINAR

Launch login modal Launch register modal